2022-10-01, šeštadienis, 02:41.     Šiandien Pagojukai saulė teka 07:35, leidžiasi 19:06, dienos ilgumas 11:30.

Paramos verslui kaime projektai – pirmumo eilėje

2016-01-08, paskelbė Seniūnijų ŽINIOS
 Paramos verslui kaime projektai – pirmumo eilėje

Nacionalinės mokėjimo agentūros (NMA) specialistai jau sudarė paramos paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ preliminarią projektų atrankos pirmumo eilę.

 

 

Pagal minėtą veiklos sritį paraiškos buvo renkamos nuo 2015 m. lapkričio 2 d. iki gruodžio 14 d. Pareiškėjai per šį laikotarpį pateikė 145 paraiškas, kuriose prašoma paramos suma siekia 20,65 mln. eurų. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 12,3 mln. eurų paramos lėšų.

 

 

Paramos lėšų neužteko visiems, norintiems gauti paramą, todėl buvo sudaryta projektų atrankos pirmumo eilė. Sudarius pirmumo eilę, paaiškėjo, kad bus vertinamos 69 paraiškos, surinkusios nuo 88 iki 66 balų (įskaitytinai).

 

 

NMA specialistai pažymi, kad eilė sudaryta vadovaujantis pareiškėjo paraiškoje nurodyta informacija apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems atrankos kriterijams.

 

 

Tinkamumo gauti paramą vertinimo metu paraiškoje nurodyta informacija bus sutikrinama su duomenų bazėse ir registruose esančiais duomenimis bei pareiškėjo pateiktais atitiktį atrankos kriterijams pagrindžiančiais dokumentais.

 

 

Preliminarią projektų atrankos pirmumo eilę galite rasti čia.

 

 

Projektų atrankos kriterijai ir balai

 

Žemiau pateikiami atrankos kriterijai ir balai, kuriais remiantis buvo sudaryta KPP veiklos „Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai“ projektų pirmumo eilė:


 

Eil. Nr. Projektų atrankos kriterijai Didžiausias balas Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes
1. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos

(atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją, pareiškėjo (juridinio asmens) – registracijos bei mokesčių deklaravimo už pagrindžiamą laikotarpį vietą):

1.1. pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas ilgiau kaip 3 metus arba pareiškėjas (juridinis asmuo) ilgiau kaip 3 metus registruotas kaimo vietovėje ir ilgiau kaip 3 metus veikia kaimo vietovėje 10 10
1.2. pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas nuo 2 iki 3 metų įkaitytinai arba pareiškėjas (juridinis asmuo) nuo 2 iki 3 metų įskaitytinai registruotas kaimo vietovėje ir nuo 2 iki 3 metų įskaitytinai veikia kaimo vietovėje 5
2. Prašoma mažesnio paramos intensyvumo:

paramos intensyvumas nuo 30 proc. iki 49 proc. įskaitytinai – po vieną balą už kiekvieną procentą

20
20-1
3. Projektas įgyvendinamas:

3.1. savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis

(atitiktis šiam kriterijui vertinama lyginant su mėnesiu, ėjusiu prieš paramos paraiškos pateikimą)

3.2. vietovėje, nepatenkančioje į Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos rajonų teritorijas

10 5
5
4. Pareiškėjas įsipareigoja, kad projekto įgyvendinimo metu bus sukurtos ir projekto     kontrolės laikotarpiu išlaikytos naujos darbo vietos (t. y. įdarbinami ir išlaikomi darbuotojai) (taikoma pareiškėjui juridiniam asmeniui):
4.1. 5 ir daugiau darbo vietų kaimo gyventojams 30 30
4.2. 4 darbo vietos kaimo gyventojams 20
4.3. 3 darbo vietos kaimo gyventojams 15
4.4. 2 darbo vietos kaimo gyventojams 10
4.5.
1 darbo vieta kaimo gyventojui
5
5. Pareiškėjas įsipareigoja sukurti ir projekto kontrolės laikotarpiu išlaikyti darbo vietas kaimo gyventojams, kuriose (vertinama pagal ataskaitinių metų šalies darbo užmokesčio vidurkį)

(taikoma pareiškėjui – juridiniam asmeniui):

5.1. mokamo darbo užmokesčio vidurkis šalies darbo užmokesčio vidurkį viršija 20 proc. ir daugiau 15 15
5.2. mokamo darbo užmokesčio vidurkis šalies darbo užmokesčio vidurkį viršija daugiau nei 10 proc. iki 20 proc. įskaitytinai 10
5.3. mokamo darbo užmokesčio vidurkis šalies darbo užmokesčio vidurkį viršija iki 10 proc. įskaitytinai 5
6. Ūkio subjekto grynasis pelningumas pirmaisiais metais po projekto įgyvendinimo ir likusiais kontrolės laikotarpio metais didesnis nei 5 proc.

(taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui)

15 15
7.
Pareiškėjas prie projekto įgyvendinimo prisideda nuosavomis lėšomis
(taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui):
7.1.
daugiau nei 15 proc. iki 20 proc. ir daugiau
10
10
7.2.
nuo 10 proc. iki 15 proc. įskaitytinai
5
8.
Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise
5
5
9.
Projekte numatyta vykdyti tik veterinarijos veiklą (ūkio gyvulių sveikatos priežiūros ir tikrinimo veikla)
10
10
10.
Paraiškos atitiktis horizontaliesiems principams:
(taikoma pareiškėjui – fiziniam asmeniui):
   
10.1.
pareiškėjas iki 40 metų (taikoma paramos paraiškos pateikimo metu)
5
5
10.2.
pareiškėja moteris
5
5
11.
Projekte numatyta vykdyti veikla, kurią įgyvendinant dalyvauja pareiškėjas ir dar bent vienas pareiškėjo šeimos narys
(taikoma tik pareiškėjui – fiziniam asmeniui)
(šeimos nariai: sutuoktinis, tėvas, motina, vaikas nuo 14 metų, globojamasis, globėjas, rūpintojas)
10
10
Didžiausia balų suma vienam pareiškėjui:
100

 

 

 


Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija

Contact form

Šios dienos vardadieniai