2022-10-01, šeštadienis, 00:51.     Šiandien Pagojukai saulė teka 07:35, leidžiasi 19:06, dienos ilgumas 11:30.

Parama žemės ūkio vandentvarkai – 87 mln. eurų

2015-08-31, paskelbė Seniūnijų ŽINIOS
Parama žemės ūkio vandentvarkai – 87 mln. eurų

„Susitikome, kad visi kartu pasikalbėtume apie naujoves, kurios mūsų laukia. Visa informacija turi būti aiški, taisyklės – tai dar ne viskas, būtina jas suprasti. Tikiuosi konstruktyvaus dialogo“, – susitikęs su šalies melioratoriais kalbėjo žemės ūkio viceministras Albinas Ežerskis. Šiemet melioracijai ketinama skirti 10,4 mln. eurų.

 

 

Žemės ūkio ministerijoje susirinko beveik 100 melioratorių iš visos Lietuvos, kad aptartų naujosios Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos pokyčius ir naujoves. Seminare daugiausia buvo kalbama apie Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės „Žemės ūkio vandentvarka“ rezultatus ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Parama žemės ūkio vandentvarkai“ naujoves bei įgyvendinimo taisykles. Naujajame laikotarpyje šiai priemonei skirta beveik 87 mln. eurų. Šiomis lėšomis iki 2020 metų ketinama finansuoti lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimą, lauko drenažo sistemų pritaikymą prie aplinkosaugos reikalavimų.

 

 

Taip pat ketinama įrengti ar rekonstruoti vietinės reikšmės vidaus kelius – ši priemonė yra nauja, jos nebuvo Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programoje. Paraiškas gauti paramą gali teikti viešieji juridiniai asmenys (savivaldybės, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos) ir fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, veikiančios pagal jungtinės veiklos sutartį. Didžiausias galimas  paramos intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų. Paramos suma projektui negali viršyti 300 000 Eur, o kai rekonstruojami polderiai – 600 000 Eur. Toms pačioms drenažo sistemoms rekonstruoti pareiškėjas paramą gali gauti tik vieną kartą. Pareiškėjas per vieną paramos paraiškų teikimo etapą gali pateikti vieną projektą (savivaldybės gali pateikti iki dviejų projektų). Pareiškėjas, paramos gavėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu tuo pačiu metu negali dalyvauti įgyvendinant kitas investicines Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones ir (arba) veiklos sritis (šis reikalavimas netaikomas savivaldybėms).

 

 

 

 

Žemės ūkio ministerijos informacija

Contact form

Šios dienos vardadieniai