2022-10-01, šeštadienis, 01:11.     Šiandien Pagojukai saulė teka 07:35, leidžiasi 19:06, dienos ilgumas 11:30.

Miškininkai kviečiami teikti paraiškas

2016-01-21, paskelbė Seniūnijų ŽINIOS
Miškininkai kviečiami teikti paraiškas

Š. m. vasario 1 d. – kovo 31 d. renkamos paraiškos gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“.

 

 

Pagal veiklos sritį „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ remiamas miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas, miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas, stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas. Paramos gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 2 590 000 Eur paramos lėšų. Paraiškų laukiama Nacionalinės mokėjimo agentūros teritoriniuose paramos administravimo skyriuose. Taip pat paraiškas galima užpildyti ir pateikti elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt.

 

 

 

Atrankos kriterijai

 

Paraiškos miškų projektams finansuoti turi surinkti mažiausiai 30 projektų atrankos balų. Jeigu atliekant projektų atrankos vertinimą nustatoma, kad projektas nesurinko privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

 

 

Atrankos kriterijai:

 

pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) spygliuočių medžių rūšys, atkūrimas (skiriama 20 balų);
pažeisto miško, kuriame vyrauja (daugiau kaip 50 proc.) lapuočių medžių rūšys, atkūrimas (skiriama 15 balų);
atkuriamas pažeisto miško plotas – nuo 3 ha iki 10 ha imtinai (skiriama 10 balų);
atkuriamas pažeisto miško plotas – daugiau kaip 10 ha (skiriama 20 balų);
pareiškėjas yra privataus miško valdytojas (skiriama 20 balų);
pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (taikoma, kai paramos prašoma prevencinėms priemonėms) (už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui skiriamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų);
prevencinės priemonės diegiamos didelės gaisrų rizikos teritorijose (skiriama 20 balų);
pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys (skiriami 5 balai).
Didžiausia galima balų suma – 100 balų.

 

 

 

Naudinga informacija

 

Kvietimas teikti paraiškas
KPP priemonės „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos srities „Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas“ įgyvendinimo taisyklės


 

 

 

 

 


Valstybinės mokesčių inspekcijos informacija

Contact form

Šios dienos vardadieniai