2022-10-01, šeštadienis, 02:08.     Šiandien Pagojukai saulė teka 07:35, leidžiasi 19:06, dienos ilgumas 11:30.

Kaimo gyventojai vėl gali teikti paraiškas asbestinių stogų dangų keitimui

2016-02-01, paskelbė Seniūnijų ŽINIOS
Kaimo gyventojai vėl gali teikti paraiškas asbestinių stogų dangų keitimui

Nuo šių metų vasario 2 d. iki kovo 31 d. renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos veiklos sritį „Pagrindinės paslaugos ir kaimų atnaujinimas kaimo vietovėse“ priemonę „Parama asbestinių stogų dangos keitimui“. 2016 m. didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti negalės viršyti 2000 Eur. Europos Sąjungos ir valstybės biudžeto paramos lėšomis finansuojama iki 50 proc. visų patirtų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

 


   Parama galės būti skirta projektams, įgyvendinamiems kaimo vietovėje. Parama projektui neteikiama, jeigu jo įgyvendinimo vieta - sodo bendrija. Pareiškėjas turi būti kaimo gyventojas, kuris nuolatinę gyvenamąją vietą deklaruoja kaimo vietovėje ir tame name, kurio stogo keitimui yra prašoma paramos. 2015 m. gyventojai pateikė daugiau paraiškų, nei buvo planuota lėšų, todėl buvo susidaręs konkursas ir ne visi projektai buvo finansuoti (2015 m. patvirtintos 748 paraiškos už 1,5 mln. Eur). Šiais metais priemonei yra numatomos didesnės lėšos - apie 2,3 mln. Eur, todėl yra didesnė galimybė gauti paramą. Paraiškas iš naujo gali teikti ir tie, kurie praėjusiais metais negavo finansavimo. 2016 m. paramai gauti reikalavimai yra labai panašūs į praėjusiųjų metų reikalavimus:

 

 

1. Parama teikiama projektams, kurių atitiktis projektų atrankos kriterijams įvertinama ne mažiau kaip 30 balų.

 

 

2. Finansuojama paramos suma už įsigytas statybines (stogo dangos keitimo) medžiagas nustatoma pagal 2 Taisyklių priede numatytas įkainius, tenkančius 1 kvadratiniam metrui išmontuoto (nurodytos Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje) stogo ploto. Nuo 1 m2 stogo ploto, nurodyto Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitoje, turi būti pašalinta 16,16 kg asbestinio šiferio ir 1,04 kg kitų asbesto atliekų (jei jų yra).

 

 

3. Tinkamos finansuoti išlaidos PVM sąskaitose-faktūrose turi būti išvardintos pagal išlaidų kategorijas.

 

 

4. Paramos gavėjas turės apdrausti stogą, kuriam sukurti panaudota parama, ne trumpesniam nei projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiui (projekto įgyvendinimo laikotarpiu didžiausiu turto atkuriamosios vertės draudimu nuo visų galimų rizikos atvejų, o įgyvendinus projektą - likutinei vertei, atsižvelgiant į atitinkamos rūšies turto naudojimo laiką ir taikomas turto nusidėvėjimo normas) arba kartu su mokėjimo prašymu turi pateikti bent tris oficialius skirtingų draudimo įmonių atsisakymo suteikti draudimo paslaugas raštus bei įsipareigoti, kad jei turtas bus sunaikintas arba sugadintas, jis bus atstatytas nuosavomis lėšomis.

 

 

5. Paramos paraiška ir reikalaujami dokumentai į Kauno NMA teritorinį skyrių gali būti pateikti asmeniškai pareiškėjo arba per notariškai įgaliotą asmenį, arba registruotu paštu. Paraiška gali būti pateikta ir elektroniniu formatu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt.

 

 

   Yra ir kitų reikalavimų, kurie įrašyti į asbestinių stogų keitimo taisykles. Kauno NMA specialistai pakonsultuoti ir priimti paraiškų planuoja atvykti ir į Raseinius. Jų atvykimo data yra derinama ir bus paskelbta vėliau. Dėl taisyklių paaiškinimo ir paraiškos pildymo klausimais galima kreiptis į seniūnijų Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus specialistus, taip pat konsultacijas teikia Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyr. specialistė Loreta Sirvidienė (V. Kudirkos g. 5, Raseiniai, 106 kab.), tel.: 79 606, 8 615 31 960, el. p. loreta.sirvidiene@raseiniai.lt. Užpildyti asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitas arba jau užpildytas ataskaitas galima pateikti Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyresn. specialistei Janei Judickienei, kuri išduos patvirtintas ataskaitų kopijas: 107 kab., tel. 41 554, V. Kudirkos g.5, Raseiniai.

 

 

 

 

 

 Taisyklės »»»

 


Paraiškos forma »»»

 


Medžiagų įkainiai »»»

 

 

 


Parengė Loreta Sirvidienė, Savivaldybės administracijos Ekonomikos ir ūkio departamento Žemės ūkio ir kaimo plėtros skyriaus vyriausioji specialistė

 

Contact form

Šios dienos vardadieniai